Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

z dnia 23 marca 2006

opublikowano w Dz.U. z 4 maja 2006 roku, Nr 75, poz. 519


wersja do druku