Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

z dnia 5 lipca 1996

opublikowano w Dz.U. z 30 lipca 1996 roku, Nr 91, poz. 410


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 5 lipca 1996, Dz.U. z 1996 roku Nr 91, poz. 410;

 2. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 109, poz. 1029;

 3. 29 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177;

 4. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 92, poz. 885;

 5. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 6. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1461;

 7. 6 lipca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1237;

 8. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

 9. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 76, poz. 641;

 10. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

 11. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 12. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 45, poz. 235;

 13. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 14. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;wersja do druku