Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 17 grudnia 1998

opublikowano w Dz.U. z 30 grudnia 1998 roku, Nr 162, poz. 1118


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 9, poz. 118;

 2. 18 lutego 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 19, poz. 238;

 3. 8 września 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 84, poz. 948;

 4. 11 stycznia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 8, poz. 64;

 5. 16 marca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 27, poz. 298;

 6. 20 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 85, poz. 924;

 7. 20 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 89, poz. 968;

 8. 23 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1194;

 9. 17 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1792;

 10. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 11. 30 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1673;

 12. 10 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679;

 13. 5 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2054;

 14. 18 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 241, poz. 2074;

 15. 27 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 56, poz. 498;

 16. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 135, poz. 1268;

 17. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 166, poz. 1609;

 18. 13 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966;

 19. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 210, poz. 2037;

 20. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2255;

 21. 12 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593;

 22. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001;

 23. 30 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 120, poz. 1252;

 24. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1264;

 25. 16 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 191, poz. 1954;

 26. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 27. 10 września 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 236, poz. 2355;

 28. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 167, poz. 1397;

 29. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1412;

 30. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1421;

 31. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 32. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 33. 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 208, poz. 1534;

 34. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 17, poz. 95;

 35. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 558;

 36. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 191, poz. 1368;

 37. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 191, poz. 1369;

 38. 23 października 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 200, poz. 1445;

 39. 28 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 67, poz. 411;

 40. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 192, poz. 1180;

 41. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 228, poz. 1507;

 42. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1656;

 43. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 8, poz. 38;

 44. 3 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 69, poz. 596;

 45. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 800;

 46. 8 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 224;

 47. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 48. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1723;

 49. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1726;

 50. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

 51. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887;

 52. 10 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 168, poz. 1001;

 53. 28 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 187, poz. 1112;

 54. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1203;

 55. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 637;

 56. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 664;

 57. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1548;

 58. 4 stycznia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 240;

 59. 19 kwietnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 786;wersja do druku