Ustawa o podatku od spadków i darowizn

z dnia 28 lipca 1983

opublikowano w Dz.U. z 11 sierpnia 1983 roku, Nr 45, poz. 207


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 2 marca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 22, poz. 270;

 2. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;

 3. 11 stycznia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 8, poz. 64;

 4. 28 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1681;

 5. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 137, poz. 1302;

 6. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568;

 7. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1205;

 8. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 9. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199;

 10. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1418;

 11. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 222, poz. 1629;

 12. 10 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 202, poz. 1267;

 13. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

 14. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 85, poz. 458;

 15. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887;

 16. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;wersja do druku