Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 21 stycznia 2000

opublikowano w Dz.U. z 11 lutego 2000 roku, Nr 9, poz. 118


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 22 grudnia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1268;wersja do druku