Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

z dnia 13 października 1998

opublikowano w Dz.U. z 10 listopada 1998 roku, Nr 137, poz. 887


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 stycznia 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 9, poz. 118;

 2. 9 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 104, poz. 1104;

 3. 9 listopada 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 119, poz. 1249;

 4. 11 stycznia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 8, poz. 64;

 5. 16 marca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 27, poz. 298;

 6. 11 kwietnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459;

 7. 8 czerwca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 72, poz. 748;

 8. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1080;

 9. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 10. 23 sierpnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 111, poz. 1194;

 11. 18 września 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 130, poz. 1452;

 12. 17 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1792;

 13. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 14. 20 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 41, poz. 365;

 15. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 16. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 155, poz. 1287;

 17. 12 września 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387;

 18. 30 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1673;

 19. 18 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 241, poz. 2074;

 20. 27 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 56, poz. 498;

 21. 14 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 65, poz. 595;

 22. 27 czerwca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 135, poz. 1268;

 23. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 149, poz. 1450;

 24. 23 lipca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 166, poz. 1609;

 25. 27 sierpnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 170, poz. 1651;

 26. 12 września 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 190, poz. 1864;

 27. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 210, poz. 2037;

 28. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 223, poz. 2217;

 29. 28 listopada 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2255;

 30. 29 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177;

 31. 12 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 64, poz. 593;

 32. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001;

 33. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1264;

 34. 27 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 146, poz. 1546;

 35. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 36. 30 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 187, poz. 1925;

 37. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

 38. 17 lutego 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 64, poz. 565;

 39. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 86, poz. 732;

 40. 17 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1110;

 41. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199;

 42. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1202;

 43. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 150, poz. 1248;

 44. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 45. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1366;

 46. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1412;

 47. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 48. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104;

 49. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 50. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 51. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 52. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 53. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1600;

 54. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 17, poz. 95;

 55. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 21, poz. 125;

 56. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 112, poz. 769;

 57. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 791;

 58. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 792;

 59. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 793;

 60. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1243;

 61. 18 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 63, poz. 394;

 62. 28 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 67, poz. 411;

 63. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

 64. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 65. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1318;

 66. 17 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1417;

 67. 17 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1418;

 68. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 69. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 228, poz. 1507;

 70. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1654;

 71. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1656;

 72. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

 73. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 8, poz. 38;

 74. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 14, poz. 75;

 75. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 76. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 22, poz. 120;

 77. 3 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 68, poz. 574;

 78. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 71, poz. 609;

 79. 24 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 111, poz. 918;

 80. 26 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 131, poz. 1075;

 81. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 82. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1278;

 83. 3 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 218, poz. 1690;

 84. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 85. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 254, poz. 1700;

 86. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1725;

 87. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 45, poz. 235;

 88. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

 89. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 138, poz. 808;

 90. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 91. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1170;

 92. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175;

 93. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;

 94. 10 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 611;

 95. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 637;

 96. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 97. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1548;

 98. 28 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 675;

 99. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 827;wersja do druku