Ustawa o finansach publicznych (2005)

z dnia 30 czerwca 2005

opublikowano w Dz.U. z 20 grudnia 2005 roku, Nr 249, poz. 2104


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 17 lutego 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319;

 2. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 3. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 4. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1218;

 5. 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 187, poz. 1381;

 6. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1832;

 7. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 560;

 8. 26 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 88, poz. 587;

 9. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 791;

 10. 29 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 140, poz. 984;

 11. 5 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1112;

 12. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 29, poz. 1317;

 13. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 216, poz. 1370;

 14. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 15. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 100;

 16. 20 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 62, poz. 504;

 17. 3 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 72, poz. 619;

 18. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 666;wersja do druku