Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 28 lipca 2005

opublikowano w Dz.U. z 30 sierpnia 2005 roku, Nr 164, poz. 1366


wersja do druku