Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

z dnia 29 lipca 2005

opublikowano w Dz.U. z 23 września 2005 roku, Nr 183, poz. 1538


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 2. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

 3. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 4. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69;

 5. 13 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 341;

 6. 7 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649;

 7. 12 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 78, poz. 659;

 8. 4 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 165, poz. 1316;

 9. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 166, poz. 1317;

 10. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 11. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 12. 20 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1776;

 13. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 44, poz. 252;

 14. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 530;

 15. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 126, poz. 853;

 16. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 17. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 18. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 234, poz. 1391;

 19. 24 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1385;

 20. 8 marca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 433;wersja do druku