Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

z dnia 29 sierpnia 2005

opublikowano w Dz.U. z 15 września 2005 roku, Nr 177, poz. 1468


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 23, poz. 138;

  2. 19 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1382;

  3. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 56, poz. 338;

  4. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

  5. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

  6. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1726;

  7. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

  8. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku