Ustawa o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

z dnia 8 lipca 2005

opublikowano w Dz.U. z 6 września 2005 roku, Nr 169, poz. 1417


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 16 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2205;

  2. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

  3. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

  4. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

  5. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 26, poz. 156;

  6. 19 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 660;

  7. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 216, poz. 1676;

  8. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

  9. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1544;wersja do druku