Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

z dnia 29 lipca 2005

opublikowano w Dz.U. z 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

  2. 10 grudnia 2997, Dz.U. z 2007 roku Nr 235, poz. 1734;

  3. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

  4. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 231, poz. 1547;

  5. 18 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 115, poz. 962;

  6. 22 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 167, poz. 1129;

  7. 24 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1385;

  8. 8 marca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 433;wersja do druku