Ustawa o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych

z dnia 27 lipca 2005

opublikowano w Dz.U. z 26 sierpnia 2005 roku, Nr 163, poz. 1362


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 29 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2258;

  2. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;wersja do druku