Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

z dnia 30 czerwca 2005

opublikowano w Dz.U. z 26 sierpnia 2005 roku, Nr 163, poz. 1361


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 19 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 75, poz. 529;

  2. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 149, poz. 1075;wersja do druku