Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 1 lipca 2005

opublikowano w Dz.U. z 9 sierpnia 2005 roku, Nr 150, poz. 1248


wersja do druku