Ustawa Prawo spółdzielcze

z dnia 16 września 1982

opublikowano w Dz.U. z 6 października 1982 roku, Nr 30, poz. 210


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 4, poz. 27;

  2. 19 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2058;

  3. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001;

  4. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 122, poz. 1024;

  5. 27 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 94, poz. 651;

  6. 14 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 125, poz. 873;

  7. 25 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 163, poz. 1014;

  8. 7 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649;

  9. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

  10. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 133, poz. 767;wersja do druku