Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa

z dnia 8 sierpnia 1996

opublikowano w Dz.U. z 30 sierpnia 1996 roku, Nr 106, poz. 493


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 12 maja 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550;

 2. 15 grudnia 2000, Dz.U. z 2001 roku Nr 4, poz. 26;

 3. 1 marca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 25, poz. 253;

 4. 5 grudnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 240, poz. 2055;

 5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001;

 6. 30 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 123, poz. 1291;

 7. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 8. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1417;

 9. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 10. 12 maja 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 107, poz. 721;

 11. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 12. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 206, poz. 1590;

 13. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1496;

 14. 5 stycznia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 34, poz. 171;

 15. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 122, poz. 695;

 16. 15 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092;

 17. 16 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 459;wersja do druku