Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

z dnia 22 kwietnia 2005

opublikowano w Dz.U. z 30 maja 2005 roku, Nr 94, poz. 788


wersja do druku