Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej

z dnia 15 kwietnia 2005

opublikowano w Dz.U. z 16 maja 2005 roku, Nr 85, poz. 726


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1298;wersja do druku