Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

z dnia 17 grudnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 25 stycznia 2005 roku, Nr 14, poz. 114


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104;

  2. 7 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 79, poz. 551;

  3. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 101;

  4. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

  5. 2 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1778;

  6. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

  7. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1429;

  8. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku