Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

z dnia 16 grudnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 25 stycznia 2005 roku, Nr 14, poz. 113


wersja do druku