Ustawa o Inspekcji Handlowej

z dnia 15 grudnia 2000

opublikowano w Dz.U. z 23 stycznia 2001 roku, Nr 4, poz. 25


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 6 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 110, poz. 1189;

 2. 24 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 135, poz. 1145;

 3. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 166, poz. 1360;

 4. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 223, poz. 2220;

 5. 12 grudnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 229, poz. 2275;

 6. 23 stycznia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 34, poz. 293;

 7. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1495;

 8. 10 lipca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 147, poz. 1033;

 9. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 214, poz. 1346;

 10. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 11. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 20, poz. 106;

 12. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 666;

 13. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 116, poz. 975;

 14. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 15. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 63, poz. 322;

 16. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 17. 30 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 153, poz. 903;

 18. 14 września 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1203;

 19. 10 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1448;

 20. 24 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 700;wersja do druku