Ustawa Prawo atomowe

z dnia 29 listopada 2000

opublikowano w Dz.U. z 18 stycznia 2001 roku, Nr 3, poz. 18


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800;

 2. 24 maja 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 74, poz. 676;

 3. 24 lipca 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 135, poz. 1145;

 4. 27 marca 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717;

 5. 22 maja 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 124, poz. 1152;

 6. 12 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 70, poz. 632;

 7. 2 lipca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808;

 8. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 9. 24 lutego 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 52, poz. 378;

 10. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 11. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 12. 11 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 93, poz. 583;

 13. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 14. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 15. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 16. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

 17. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

 18. 13 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 132, poz. 766;wersja do druku