Ustawa o żegludze śródlądowej

z dnia 21 grudnia 2000

opublikowano w Dz.U. z 24 stycznia 2001 roku, Nr 5, poz. 43


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 27 lipca 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 100, poz. 1085;

 2. 28 października 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 199, poz. 1672;

 3. 17 października 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 211, poz. 2049;

 4. 18 grudnia 2003, Dz.U. z 2004 roku Nr 6, poz. 41;

 5. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 93, poz. 895;

 6. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 7. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 85, poz. 726;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 155, poz. 1298;

 9. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420;

 10. 11 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 123, poz. 846;

 11. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1238;

 12. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1057;

 13. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 14. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 15. 10 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 168, poz. 1003;

 16. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 17. 31 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 222, poz. 1326;

 18. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 227, poz. 1367;

 19. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku