Ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli

z dnia 23 grudnia 1994

opublikowano w Dz.U. z 16 lutego 1995 roku, Nr 13, poz. 59


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 30 czerwca 2000, Dz.U. z 2000 roku Nr 60, poz. 704;

 2. 21 grudnia 2001, Dz.U. z 2001 roku Nr 154, poz. 1800;

 3. 30 sierpnia 2002, Dz.U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1271;

 4. 30 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 123, poz. 1291;

 5. 17 grudnia 2004, Dz.U. z 2005 roku Nr 10, poz. 71;

 6. 17 grudnia 2004, Dz.U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114;

 7. 8 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1417;

 8. 10 marca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 79, poz. 549;

 9. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1218;

 10. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 218, poz. 1592;

 11. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 12. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 13. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 227, poz. 1482;

 14. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 15. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1429;

 16. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 17. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1544;wersja do druku