Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

z dnia 10 września 2004

opublikowano w Dz.U. z 29 października 2004 roku, Nr 236, poz. 2355


wersja do druku