Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

z dnia 27 sierpnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 30 września 2004 roku, Nr 213, poz. 2155


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

  2. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 184, poz. 1539;wersja do druku