Ustawa o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

z dnia 17 grudnia 1998

opublikowano w Dz.U. z 30 grudnia 1998 roku, Nr 162, poz. 1117


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 27 sierpnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 210, poz. 2135;

  2. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 79, poz. 669;

  3. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1278;

  4. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 240, poz. 1601;

  5. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1203;wersja do druku