Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

z dnia 27 sierpnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 27 września 2004 roku, Nr 210, poz. 2135


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 788;

 2. 17 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1110;

 3. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 138, poz. 1154;

 4. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 157, poz. 1314;

 5. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1366;

 6. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1421;

 7. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485;

 8. 23 marca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 75, poz. 519;

 9. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 10. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 11. 13 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 143, poz. 1030;

 12. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 13. 8 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1410;

 14. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1824;

 15. 7 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 427;

 16. 29 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 433;

 17. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 559;

 18. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 793;

 19. 29 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 124, poz. 922;

 20. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 166, poz. 1172;

 21. 23 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 171, poz. 1208;

 22. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1243;

 23. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 180, poz. 1280;

 24. 29 lutego 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 52, poz. 305;

 25. 18 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 70, poz. 416;

 26. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

 27. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 216, poz. 1367;

 28. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 225, poz. 1486;

 29. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 30. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 234, poz. 1570;

 31. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1654;

 32. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

 33. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 22, poz. 120;

 34. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 26, poz. 157;

 35. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 38, poz. 299;

 36. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753;

 37. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 800;

 38. 24 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 111, poz. 918;

 39. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 118, poz. 989;

 40. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 41. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1278;

 42. 25 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 178, poz. 1374;

 43. 5 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 50, poz. 301;

 44. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

 45. 25 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 127, poz. 857;

 46. 23 lipca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 165, poz. 1116;

 47. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 48. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 225, poz. 1465;

 49. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 50. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1723;

 51. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1725;

 52. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 45, poz. 235;

 53. 4 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 73, poz. 390;

 54. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 81, poz. 440;

 55. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 56. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

 57. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 113, poz. 657;

 58. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 122, poz. 696;

 59. 28 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 138, poz. 808;

 60. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887;

 61. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 62. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1203;

 63. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;

 64. 27 lipca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1016;

 65. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 66. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1548;

 67. 14 grudnia 2012, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 154;wersja do druku