Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 16 lipca 2004

opublikowano w Dz.U. z 1 września 2004 roku, Nr 191, poz. 1954


wersja do druku