Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

z dnia 2 lipca 2004

opublikowano w Dz.U. z 6 sierpnia 2004 roku, Nr 173, poz. 1808


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1636;

  2. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

  3. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

  4. 13 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 131, poz. 764;wersja do druku