Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

z dnia 2 lipca 2004

opublikowano w Dz.U. z 6 sierpnia 2004 roku, Nr 173, poz. 1807


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 281, poz. 2777;

 2. 21 stycznia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 33, poz. 289;

 3. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 788;

 4. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199;

 5. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1460;

 6. 29 sierpnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 177, poz. 1468;

 7. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 178, poz. 1480;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485;

 9. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 10. 16 grudnia 2005, Dz.U. z 2006 roku Nr 17, poz. 127;

 11. 14 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1043;

 12. 22 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1045;

 13. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 158, poz. 1121;

 14. 25 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225;

 15. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 235, poz. 1699;

 16. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 818;

 17. 11 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 127, poz. 880;

 18. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 180, poz. 1280;

 19. 18 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 70, poz. 416;

 20. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 116, poz. 732;

 21. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

 22. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 23. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 216, poz. 1367;

 24. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 3, poz. 11;

 25. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 26. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 168, poz. 1323;

 27. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 28. 4 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 47, poz. 278;

 29. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

 30. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 31. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 239, poz. 1593;

 32. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 85, poz. 459;

 33. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 34. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

 35. 12 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 120, poz. 690;

 36. 13 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 131, poz. 764;

 37. 13 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 132, poz. 766;

 38. 27 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 153, poz. 902;

 39. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 163, poz. 981;

 40. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 41. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 199, poz. 1175;

 42. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 204, poz. 1195;

 43. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 232, poz. 1378;

 44. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 855;

 45. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1407;

 46. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 47. 28 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 675;wersja do druku