Ustawa Prawo telekomunikacyjne

z dnia 16 lipca 2004

opublikowano w Dz.U. z 3 sierpnia 2004 roku, Nr 171, poz. 1800


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 2. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 3. 29 grudnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 267, poz. 2258;

 4. 29 grudnia 2005, Dz.U. z 2006 roku Nr 12, poz. 66;

 5. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 6. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 7. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 8. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 220, poz. 1600;

 9. 15 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1834;

 10. 12 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 23, poz. 137;

 11. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 50, poz. 331;

 12. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 556;

 13. 11 stycznia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 17, poz. 101;

 14. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 15. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 11, poz. 59;

 16. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 18, poz. 97;

 17. 24 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 85, poz. 716;

 18. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 530;

 19. 29 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 86, poz. 554;

 20. 7 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 106, poz. 675;

 21. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 22. 22 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 219, poz. 1443;

 23. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 229, poz. 1499;

 24. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 25. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 102, poz. 586;

 26. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 102, poz. 587;

 27. 26 maja 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 134, poz. 779;

 28. 30 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 153, poz. 903;

 29. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 30. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 233, poz. 1381;

 31. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 234, poz. 1390;

 32. 14 września 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1203;

 33. 12 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1256;

 34. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 35. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1445;wersja do druku