Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

z dnia 30 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 31 maja 2004 roku, Nr 123, poz. 1291


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 22 września 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 191, poz. 1411;

  2. 7 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 245, poz. 1775;

  3. 25 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 93, poz. 585;

  4. 8 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 18, poz. 99;

  5. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 233, poz. 1381;wersja do druku