Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 20 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 31 maja 2004 roku, Nr 121, poz. 1264


wersja do druku