Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych

z dnia 30 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 28 maja 2004 roku, Nr 120, poz. 1252


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

  2. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2011 roku Nr 17, poz. 79;

  3. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

  4. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 637;wersja do druku