Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych

z dnia 20 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 24 maja 2004 roku, Nr 116, poz. 1207


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1202;

  2. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 157, poz. 1119;

  3. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1432;

  4. 17 grudnia 2009, Dz.U. z 2010 roku Nr 18, poz. 98;

  5. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 75, poz. 398;

  6. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;wersja do druku