Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

z dnia 20 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 1 maja 2004 roku, Nr 99, poz. 1001


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 2. 17 lutego 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 64, poz. 565;

 3. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 788;

 4. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1366;

 5. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 6. 27 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 94, poz. 651;

 7. 9 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 708;

 8. 23 czerwca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 104, poz. 711;

 9. 14 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1043;

 10. 13 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 149, poz. 1074;

 11. 21 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 158, poz. 1121;

 12. 16 listopada 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 217, poz. 1588;

 13. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 89, poz. 589;

 14. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 791;

 15. 15 czerwca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 115, poz. 793;

 16. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 818;

 17. 24 sierpnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1243;

 18. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 180, poz. 1280;

 19. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 191, poz. 1366;

 20. 7 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1378;

 21. 18 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 70, poz. 416;

 22. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 23. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 216, poz. 1367;

 24. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 237, poz. 1654;

 25. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

 26. 7 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 91, poz. 742;

 27. 22 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 97, poz. 800;

 28. 19 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 115, poz. 964;

 29. 1 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 125, poz. 1035;

 30. 17 lipca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 127, poz. 1052;

 31. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 161, poz. 1278;

 32. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

 33. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146;

 34. 9 kwietnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 531;

 35. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 36. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 239, poz. 1593;

 37. 3 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 254, poz. 1700;

 38. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1725;

 39. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1726;

 40. 4 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 45, poz. 235;

 41. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 42. 29 lipca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 171, poz. 1016;

 43. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1206;

 44. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 205, poz. 1211;

 45. 27 kwietnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 589;

 46. 11 maja 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 637;

 47. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1456;

 48. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 49. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1548;

 50. 28 maja 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 675;

 51. 13 czerwca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 829;wersja do druku