Ustawa o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

z dnia 20 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2004 roku, Nr 96, poz. 959


wersja do druku