Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 20 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2004 roku, Nr 93, poz. 894


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 18 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 254, poz. 2533;

  2. 18 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 263, poz. 2619;wersja do druku