Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

z dnia 20 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2004 roku, Nr 92, poz. 885


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 6 lipca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 176, poz. 1237;wersja do druku