Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw

z dnia 2 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2004 roku, Nr 91, poz. 873


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 1 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 150, poz. 1248;

  2. 13 marca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 46, poz. 335;wersja do druku