Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

z dnia 8 grudnia 2000

opublikowano w Dz.U. z 31 grudnia 2000 roku, Nr 122, poz. 1315


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 12 marca 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 64, poz. 594;wersja do druku