Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych

z dnia 2 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2004 roku, Nr 91, poz. 871


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 15 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 83, poz. 719;

  2. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

  3. 13 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 341;

  4. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 855;wersja do druku