Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

z dnia 2 kwietnia 2004

opublikowano w Dz.U. z 30 kwietnia 2004 roku, Nr 91, poz. 872


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
  1. 6 maja 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 100, poz. 837;

  2. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 52, poz. 345;

  3. 7 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 429;

  4. 10 stycznia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 43, poz. 258;

  5. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

  6. 25 czerwca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 116, poz. 976;

  7. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku