Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń

z dnia 18 marca 2004

opublikowano w Dz.U. z 20 kwietnia 2004 roku, Nr 69, poz. 626


wersja do druku