Ustawa o pomocy społecznej

z dnia 12 marca 2004

opublikowano w Dz.U. z 15 kwietnia 2004 roku, Nr 64, poz. 593


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 30 października 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 209, poz. 1519;

 2. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 99, poz. 1001;

 3. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 4. 17 lutego 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 64, poz. 565;

 5. 22 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 94, poz. 788;

 6. 28 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1366;

 7. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 175, poz. 1462;

 8. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1487;

 9. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493;

 10. 14 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1043;

 11. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 249, poz. 1831;

 12. 8 grudnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 251, poz. 1844;

 13. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 35, poz. 219;

 14. 26 stycznia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 36, poz. 226;

 15. 16 lutego 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 48, poz. 320;

 16. 24 maja 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 120, poz. 818;

 17. 18 marca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 70, poz. 416;

 18. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1056;

 19. 24 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 216, poz. 1367;

 20. 6 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1431;

 21. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458;

 22. 19 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 6, poz. 33;

 23. 21 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 65, poz. 554;

 24. 5 marca 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 69, poz. 590;

 25. 23 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 92, poz. 753;

 26. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 27. 24 września 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 202, poz. 1551;

 28. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

 29. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 221, poz. 1738;

 30. 22 stycznia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146;

 31. 12 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 40, poz. 229;

 32. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 81, poz. 527;

 33. 10 czerwca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 125, poz. 842;

 34. 24 września 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 217, poz. 1427;

 35. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 81, poz. 440;

 36. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 37. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887;

 38. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1544;

 39. 7 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1548;

 40. 22 lutego 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 509;wersja do druku