Ustawa o podatku od towarów i usług

z dnia 11 marca 2004

opublikowano w Dz.U. z 5 kwietnia 2004 roku, Nr 54, poz. 535


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 18 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 64, poz. 332;

 2. 16 grudnia 2004, Dz.U. z 2005 roku Nr 14, poz. 113;

 3. 21 kwietnia 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 90, poz. 756;

 4. 30 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 143, poz. 1199;

 5. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1484;

 6. 13 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 143, poz. 1028;

 7. 13 lipca 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 143, poz. 1029;

 8. 4 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1187;

 9. 19 września 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 192, poz. 1382;

 10. 11 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 74, poz. 444;

 11. 30 maja 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 130, poz. 826;

 12. 10 lipca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 141, poz. 888;

 13. 7 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 209, poz. 1320;

 14. 6 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 3, poz. 11;

 15. 23 października 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 195, poz. 1504;

 16. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540;

 17. 2 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1666;

 18. 19 lutego 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 57, poz. 357;

 19. 18 marca 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 75, poz. 473;

 20. 20 maja 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 107, poz. 679;

 21. 29 października 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 226, poz. 1476;

 22. 26 listopada 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 238, poz. 1578;

 23. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 247, poz. 1652;

 24. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 257, poz. 1726;

 25. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 26. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654;

 27. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 134, poz. 780;

 28. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 29. 10 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1448;

 30. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 31. 12 grudnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1530;

 32. 7 grudnia 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 35;wersja do druku