Ustawa Prawo zamówień publicznych

z dnia 29 stycznia 2004

opublikowano w Dz.U. z 9 lutego 2004 roku, Nr 19, poz. 177


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959;

 2. 20 kwietnia 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 116, poz. 1207;

 3. 28 maja 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 145, poz. 1537;

 4. 25 listopada 2004, Dz.U. z 2004 roku Nr 273, poz. 2703;

 5. 27 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 163, poz. 1362;

 6. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 184, poz. 1539;

 7. 7 kwietnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 79, poz. 551;

 8. 24 sierpnia 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 170, poz. 1217;

 9. 7 marca 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 64, poz. 427;

 10. 13 kwietnia 2007, Dz.U. z 2007 roku Nr 82, poz. 560;

 11. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 171, poz. 1058;

 12. 17 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 220, poz. 1420;

 13. 21 listopada 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 227, poz. 1505;

 14. 9 stycznia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 19, poz. 101;

 15. 2 kwietnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 65, poz. 545;

 16. 7 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 91, poz. 742;

 17. 27 sierpnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241;

 18. 5 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 206, poz. 1591;

 19. 19 listopada 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 219, poz. 1706;

 20. 2 grudnia 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 223, poz. 1778;

 21. 6 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 161, poz. 1078;

 22. 5 sierpnia 2010, Dz.U. z 2010 roku Nr 182, poz. 1228;

 23. 16 grudnia 2010, Dz.U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13;

 24. 25 lutego 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 87, poz. 484;

 25. 16 września 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 234, poz. 1386;

 26. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 240, poz. 1429;

 27. 31 sierpnia 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1101;

 28. 12 października 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1271;

 29. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;wersja do druku