Kodeks spółek handlowych

z dnia 15 września 2000

opublikowano w Dz.U. z 8 listopada 2000 roku, Nr 94, poz. 1037


bank danych zawiera następujące zmiany tego aktu prawnego:
 1. 14 lutego 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 49, poz. 408;

 2. 12 grudnia 2003, Dz.U. z 2003 roku Nr 229, poz. 2276;

 3. 3 czerwca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 132, poz. 1108;

 4. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1538;

 5. 29 lipca 2005, Dz.U. z 2005 roku Nr 184, poz. 1539;

 6. 18 października 2006, Dz.U. z 2006 roku Nr 208, poz. 1540;

 7. 25 kwietnia 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 86, poz. 524;

 8. 13 czerwca 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 118, poz. 747;

 9. 23 października 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 217, poz. 1381;

 10. 4 września 2008, Dz.U. z 2008 roku Nr 231, poz. 1547;

 11. 5 grudnia 2008, Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69;

 12. 13 lutego 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 42, poz. 341;

 13. 21 maja 2009, Dz.U. z 2009 roku Nr 104, poz. 860;

 14. 1 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 92, poz. 531;

 15. 15 kwietnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 102, poz. 585;

 16. 25 marca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 106, poz. 622;

 17. 9 czerwca 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 133, poz. 767;

 18. 19 sierpnia 2011, Dz.U. z 2011 roku Nr 201, poz. 1182;

 19. 30 marca 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 596;

 20. 16 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1342;

 21. 23 listopada 2012, Dz.U. z 2012 roku Nr 0, poz. 1529;

 22. 8 marca 2013, Dz.U. z 2013 roku Nr 0, poz. 433;wersja do druku